Dag 41 op de Intensive Care

Dag-nacht-ritme

Dolf heeft weer bijna niet geslapen. Komende nacht zal weer een ander slaapmiddel toegediend worden.
Wel de hele nacht los van de beademing!!!!

Bloedwaardes

Rode bloedlichaampjes 5.5
Witte bloedlichaampjes 5
Trombo’s 141

Infectiewaarde 7 !!

Fysiotherapie

Dolf heeft enige tijd op de rand van zijn bed gezeten. Dit voor het eerst in lange tijd.
Hij heeft wel een goede balans, valt niet om, maar het is fysiek wel heel zwaar voor hem.

Beademing/overplaatsing naar verpleegafdeling?

Dolf is 24 uur los van de beademing geweest!!!!! Het afbouwen is enorm goed gegaan. Als hij een aantal dagen geen beademing meer nodig heeft gehad, kan hij van de intensive care afdeling overgeplaatst worden naar de gewone verpleegafdeling. Als richtlijn wordt nu aanstaande vrijdag aangehouden, maar het zou ook zaterdag kunnen worden.

Dolf heeft geen non-stop hart-/bloeddruk controle meer nodig, geen beademing, minder zorg….

Binnenkort waarschijnlijk terug naar afdeling hematologie: (gevoelsmatig) een grote stap vooruit!